Mät radonhalten i ditt hem

Alldeles för få småhusägare mäter radonhalten i sina hem, trots att många känner till att gasen är cancerframkallande. Att göra en radonmätning kan rädda liv, men de flesta människor funderar inte alls lika mycket på luften de andas som på vad de äter och dricker. De som gjort den här typen av mätning vittnar dock om att det varit bra för såväl plånboken som hälsan.

Är du rädd om din hälsa så kan du med fördel beställa en radonmätning hos https://radea.se/, som erbjuder dig tre olika mätmetoder. Radea hjälper dig att välja rätt åtgärder om det visar sig att radonhalten är för hög, och företaget är noga med att eventuella radonsugar och värmeväxlare inte syns. Skälen till att mäta radonhalten är många, men den främsta anledningen är att radon orsakar så pass många som 500 lungcancerfall per år i vårt land. Risken att få lungcancer av radon är dessutom extra stor för alla rökare, som löper 25 gånger så stor risk att dra på sig sjukdomen som icke-rökare. Av dem som drabbas av lungcancer är det endast 1 person av 20 som överlever. Majoriteten av de drabbade avlider inom ett halvår från det datum då diagnosen ställs. Det finns dock flera skäl till att mäta radonhalten i din bostad, och en del av dem är ekonomiska. Faktum är att en hög radonhalt drar ner värdet på ditt hem avsevärt. Åtgärdar du däremot problemet och återvinner den värme som redan finns i inomhusluften så kommer det göra underverk för din plånbok.

Varifrån kommer radonet?

Att sanera den radon som hittas i ditt hus är av största vikt, men innan du gör det så bör du ta reda på vilka radonkällor du har i ditt hem. Du behöver veta skälet till att radonhalten överskrider det rekommenderade gränsvärdet, så att du kan välja den bästa saneringsåtgärden. Radon kan komma från marken under huset, marken omkring huset, vattnet ni använder i hushållet och/eller byggnadsmaterialet. När det finns radon i marken så sugs det lätt in i hus på grund av otätheter i källaren eller grunden. Detta beror på att lufttrycket oftast är högre utomhus än inomhus. Visar det sig att radon finns i vattnet så beror det på att radongasen i kallkällor eller bergborrade brunnar har lösts i vattnet. När du spolar vatten inomhus så frigörs den upplösta radongasen i luften. Är det byggnadsmaterialet som är boven i dramat så är ditt hem troligtvis byggt av blåbetong, som avger höga radongashalter vid dålig luftväxling.