Vad innebär de Globala målen?

Att vi alla måste arbeta tillsammans för att göra världen till en bättre plats är ingen förvånad över. Världen är en extremt icke-jämställd plats och tyvärr är det så att rent ekonomiskt så ökar klyftorna mer och mer och de rikare blir allt rikare samtidigt som de fattiga inte lyfts lika snabbt ur deras fattigdom. Den absoluta fattigdomen sänks varje år dock. Det är fler som lever i extrem fattigdom vilket definieras som att leva för under 2 dollar om dagen. Den relativa fattigdomen blir större dock för att de rika blir rikare. Detta är en av anledningarna till att FN har tagit fram det som kallas De globala målen. Det är ett otroligt ambitiöst projekt som näst intill alla länder i världen har skrivit under och som är det största arbetet för en bättre världen som någonsin har planerat.

Sveriges regering har skrivit under Globala målen såklart och arbetar aktivt för att förbättra världen. Globala målen består av 17 mål som i sin tur är uppdelade i mindre delmål. Där står det rent konkret vad som behöver göras för att uppnå målen och det står också vilka delar av målen som bör prioriteras. Det är både gjort för att göra miljön bättre men också det sociala. För miljön finns det flera mål som till exempel att vi ska få friskare hav i framtiden. Världens hav är nästan alla överfiskade och börjar dö långsamt. Dels till följd av människans förmåga att slänga skräp i havet men också för att vi dumpar så mycket giftiga gaser och andra medel i havet. Bränsle från båtar och andra fordon förorenar havet och fiskar och havsliv dör till följd. De globala målen ska förhoppningsvis hjälpa till att stävja den här utvecklingen och se till att vi alla ska kunna få en bättre miljö.