Bygg miljövänligt

Att bygga ett hus kräver mycket energi och resurser, men om man vill skapa sin drömbostad samtidigt som man tar hänsyn till klimatet finns det vissa saker man kan tänka på för att göra sitt byggprojekt med miljövänligt.

Det kanske mest uppenbara man kan göra är att välja miljövänliga material, till exempel material som är förnyelsebara. Exempel på sådana är trä (som kommer från miljömärkta skogsbruk) och bambu. Bambu har blivit ett allt mer populärt material på senare år, eftersom det är vackert att se på och dessutom är miljövänligt; en bambuskog kan återhämta sig betydligt snabbare än en furuskog. Faktum är att vissa bambuarter kan växa så mycket som en meter per dygn, och det tar bara 4-6 år för en bambuskog att växa upp så mycket att man kan fälla den.

Man kan också tänka på att använda naturmaterial, som sten och tegel, snarare än material som har behandlats med olika typer av kemikalier. Det vinner både naturen och en själv på i längden, eftersom det från kemiskt behandlade material kan läcka ut giftiga ämnen i naturen och i hemmet. Man bör också tänka på miljön när man transporterar byggmaterialet till byggplatsen. Det bästa är att beställa allt material samtidigt från exempelvis Byggmax.se. Då minskar man bördan på klimatet genom att man bara behöver göra en transport, istället för att åka flera gånger själv.

Att bygga miljövänligt handlar dock inte bara om att tänka på miljön i stunden, när man bygger, utan också långsiktigt. Man kan därför skapa ett mer miljövänligt hus om man även tänker på att installera miljövänliga lösningar för el och värme, till exempel att man installerar solceller på taket och att man använder fjärrvärme. Då kommer man att kunna bo i sitt nya hus med gott samvete under många år framöver.