Cykling, hållbarhet och hälsa

Att börja cykla i stället för att ta bilen är positivt både för din hälsa och för miljön. Den fysiska aktiviteten i Sverige har minskat under de senaste decennierna och i dag är befolkningen allt för stillasittande. Samtidigt skapar våra bilresor stora utsläpp. Våra inrikes transporter står för en tredjedel av Sveriges utsläpp inom landets gränser. Här är personbilarna värst då de orsakar mer än hälften av utsläppen från inrikestransporterna, det vill säga cirka tio miljoner ton koldioxidekvivalenter.

Ställ bilen och börja cykla

Genom att börja cykla kan du få en hälsosam livsstil och mycket vardagsmotion när du tar dig till jobbet eller till affären. Cykeln ger en minimalt negativ miljö- och klimatpåverkan. Det går åt energi för att framställa och distribuera cykeln, men efter det är den fri från växthusgasutsläpp. För att vara säker på att du alltid kan ta dig dit du vill är det också klokt att köpa cykelslangar från tooorch.com, där du finner marknadens bästa cykelslangar.

Cykling positivt för hälsan

En brittisk studie har visat att de som väljer att cykla till sitt jobb halverar risken att få hjärt- och kärlsjukdomar samt cancer jämfört med dem som väljer att köra bil eller åka kollektivt. Med hjälp av den dagliga cykelfärden kan din kondition förbättras och dina muskler bli starkare. En stor mängd kalorier kan också förbrännas om du cyklar en längre bit och i uppförsbackar.

Ett hållbart sätt att färdas

Klimatforskaren Kevin Anderson brukar cykla så fort han har möjlighet. När han ger sig ut på turné tar han cykeln och stannar på vägen för att hålla föreläsningar och ger människor inspiration till att förändra sina levnadsvanor. Han menar att det även för dem som bor på landet kan vara möjligt att ta elcykeln för kortare sträckor.

Många invånare i Stockholm har enligt en ny studie möjlighet att ställa bilen och i stället ta cykeln. Det resulterar i endast trettio minuters pendlingstid och ger möjlighet att minska utsläppen rejält skriver Sveriges Radio. 111 000 bilister kan byta sin bil mot en cykel och utsläppen av bilavgaser som sker i innerstan skulle då minska med tjugo procent. Detta är en större minskning än vad trängselskatten resulterade i.