Hållbarhet inom sjukvården

Man talar allt mer om att industrier och företag måste ta sitt ansvar när det gäller den hållbara utvecklingen i samhället, och vara mer noggranna med hur de använder sina resurser och hur de hanterar sitt avfall. En bransch och samhällsfunktion som också är bunden av detta, men som många inte reflekterar över, är sjukvården.

Inom sjukvården används till exempel en stor mängd engångsprodukter, som britspapper, kanyler och sondslangar, liksom vanliga kontorsprodukter som skrivarpapper. Dessa är grundläggande produkter inom sjukvården, som behövs på i princip alla typer av mottagningar: allmänna vårdcentraler såväl som sjukhus och specialistmottagningar för exempelvis gynekologi och hudsjukdomar. Självklart måste dessa produkter vara just engångsprodukter av hygieniska skäl, men just på grund av detta har många sjukhus inskrivet som miljömål att hushålla med dessa resurser i så stor utsträckning som möjligt. Vissa saker går också att återanvända eller återvinnas. Ett sjukhus som vill arbeta med miljömål på ett seriöst sätt bör därför implementera återvinningsrum, där personalen enligt instruktioner kan samla ihop vissa material för att återvinnas eller återanvändas. På så sätt minskar den miljöpåverkan som sjukhusens verksamhet har markant.

En annan viktig miljöfråga inom sjukvården är kemikalier och hur de hanteras. Av naturliga skäl används en stor mängd kemikalier inom sjukvården för att skapa en hygienisk miljö i sjukhusen och för att behandla patienterna. För att ta ansvar för en hållbar utveckling och för klimatet måste sjukhusen därför vara noga med hanteringen av kemikalierna, både när de används och när man ska göra sig av med dem, så att det inte läcker ut kemikalier till naturen via avloppet eller det vanliga avfallet. Ett sätt att göra det är att samla in det kemikaliska avfallet i särskilda behållare, som sedan förstörs på en säker plats.

Självklart behöver sjukhus dock inte bara åtgångsvaror som kemikalier och engångsartiklar, utan även möbler och inredning. I det fall man måste köpa in nya möbler kan man använda sig av Gröna listan, där samtliga produkter uppfyller Svanens, EU-blommans eller Bra Miljövals kriterier. Även med möbler kan man också använda sig av återvinning, till exempel genom att reparera möbler istället för att kassera dem och köpa nya. I den aspekten ser sjukhusens miljöarbete likadant ut som alla andra branschers, såväl som privatpersoners.