World overshoot day 2017

World overshoot day infaller redan den 2 augusti i år. Detta innebär att vi på detta datum har förbrukat den mängd förnyelsebara resurser som var beräknat att räcka för hela året. Som vi lever idag konsumerar vi som att vi hade 1,7 planeter till vårt förfogande. Detta är naturligtvis inte hållbart och därför har man lyft fram frågan i form av Overshoot day. De resterande månaderna som återstår i kalendern för i år lever vi alltså över våra tillgångar. Överbelastningen av våra ekosystem orsakar vattenbrist, torka, erosioner samt minskad biologisk mångfald för att nämna några effekter.

Vad kan vi göra åt detta?

Förutom att vi måste gå över till en helt fossilfri ekonomi så måste även matsvinnet halveras och vi måste minska ner på vår köttkonsumtion kraftigt. Vi har ett internationellt klimatavtal på plats och de flesta länder i världen jobbar mycket aktivt mot en bättre värld. En Ny elektronikskatt infördes i juli i Sverige på vitvaror och elektronik. Detta för att konsumenterna hellre ska välja en mer miljövänlig produkt när de köper nya hushållsapparater eller vitvaror. Syftet är att minska spridning och förekomst av farliga flamskyddsmedel i de svenska hemmen. Detta är ett steg i rätt riktning men för en mer märkbar effekt måste fler stora steg tas av samtliga länder i välden. Elbilarna blir mer och mer populära och om bensindrivna fordon försvann helt kanske det skulle göra skillnad?

Gör du ditt för att rädda världen?

Vad kan du göra för att bidra? Kanske kan du själv investera i en elbil. Du kan till exempel Låna pengar hos Sambla för ändamålet. För att bromsa klimatförändringarna så måste vi mer än halvera utsläppen. Om vi alla kan hjälpas åt och därmed kunna flytta datumet för Overshoot day med 4-5 dagar, så kan vi ha kvar vår planet och leva på de resurserna som finns och som beräknas att räcka per år redan år 2050. Det är allas uppgift och plikt att minska sina koldioxidutsläpp och därmed minska sitt fotavtryck och påverkan på vår planet. Dessutom måste politiker, företag och finansaktörer agera med mer konkreta krafttag om vi ska kunna stoppa trenden, eller åtminstone vända den åt rätt håll.