Hållbarhet inom sjukvården

Man talar allt mer om att industrier och företag måste ta sitt ansvar när det gäller den hållbara utvecklingen i samhället, och vara mer noggranna med hur de använder sina resurser och hur de hanterar sitt avfall. En bransch och samhällsfunktion som också är bunden av detta, men som många inte reflekterar över, är sjukvården. […]

Läs mer

Allt du kan göra för att vara miljövänlig

  Om du tänker efter och ser tillbaka på ditt liv så kommer du nog snabbt att finna massor med olika saker som du gör och har gjort, vilket inte alls står i linje med allt det som rör dagens miljöpolitik. Hur som helst så kommer du inte att vara ensam. Här måste alla vara […]

Läs mer

Den viktiga hållbarheten och en hållbar livsstil

  När du är den som har börjat intressera dig för allt det viktiga som rör den miljö du lever i, så kommer det att finnas ett modeord som kallas för hållbarhet, vilket då på det personliga och individuella planet kommer att betyda att du ska vara en person med en hållbar livsstil. När du […]

Läs mer

Kända miljöprojekt världen över

  Som tidigare påtalats så är miljön och alla frågor rörande denna ett globalt problem. I och med detta så kommer du som verkligen vill veta vad som händer att vilja läsa om alla de olika miljöprojekt som finns på detta plan. En av de mest kända och som många människor verkligen litar på är […]

Läs mer

Kan din mat vara miljövänlig

  Precis som med alla andra saker du konsumerar och använder, så kommer du naturligtvis att kunna köpa Miljövänlig mat. I det fallet handlar det då många gånger om alla de olika färska produkter som odlas. I det fallet kommer det att finnas något som kallas för krav-märkning, vilket är det som talar om för […]

Läs mer

Att välja miljövänliga produkter

  Ett steg för alla som vill vara med och ta sitt ansvar för miljön och den natur de lever i, är att vara den som verkligen tänker på vilka produkter de dagligen använder. Här har du som enskild individ en stor möjlighet att påverka. Naturligtvis kommer du då att fråga vad en person kan […]

Läs mer

Varför talas det så mycket om miljöproblem

  Anledningen till att det talas så mycket om alla de olika miljöproblem som finns, är att det egentligen inte riktigt finns någon genomgripande lösning för det stora globala problem som finns. Här finns det naturligtvis idag många stora internationella organisationer som jobbar på ett kraftfullt sätt för att lösa Miljöproblemen på det globala planet, […]

Läs mer

Allmänt om miljö – Rädda planeten Jorden

  När det handlar om miljöfrågor är det inte många som inte vet vad detta betyder och av vilken vikt dessa är av. Trots detta finns det många människor som inte tar fasta på detta, utan helt enkelt bara fortsätter leva det liv som tidigare varit. Dessa frågor har varit på tapeten under många år […]

Läs mer