Öppna landskap

Öppna landskap är viktiga för den biologiska mångfalden, och är också oslagbart vackra. Hur tar man hand om sina marker eller sin tomt på bästa sätt för att göra en god gärning för miljön?

Har man betande djur så är det en väldigt bra idé att fortsätta med det, eftersom de betar av det höga gräset och trampar det på ett sådant sätt att många arter som är sällsynta i vårt land trivs. När det finns en stor rikedom i variation av olika växter som trivs, så hittar också en mängd nyttiga insekter och djur såsom fjärilar och bin också dit. Nyttoinsekterna som pollinerar våra grönsaker, fruktträd och bärbuskar behöver blommor för sin näringstillförsel, och blommorna och grönsakerna behöver i sin tur nyttoinsekterna för att må bra. Finns det insekter gynnar det i sin tur fåglar och andra djur som lever på dem.

Att slå eller klippa gräset är ett annat alternativ, som passar bättre för den vanliga familjen med en liten tomt. Att slå gräset med lie är väldigt miljövänligt, eftersom de örter och gräs som har fått växa upp till en hög höjd också har fått en chans att gå i blom, och på så vis sprida sina frön vidare. Eftersom man samlar upp det gräs som har slagits, så tillförs heller inte så mycket näring till jorden, vilket gynnar många örter. En lie är också nödvändig om gräset har blivit så högt att man inte kan ta det med gräsklipparen.

Vill man inte ha högt gräs på sin tomt, utan föredrar en yta där barnen kan leka och springa omkring, så kan man kombinera områden med högt gräs med att hålla efter en del med gräsklippare. Det finns olika gräsklippare för olika behov, exempelvis Släntklippare för den som har en traktor, eller mindre bensindrivna gräsklippare för hemmabruk. Att klippa gräset och kratta bort resterna är bra för att hålla nere näringsmängden i marken, men vill man ha en riktigt fin, grön och välmående gräsmatta så är det bättre att sprida ut gräsklippet så att näringen går tillbaka till jorden. Därför är nog det bästa ur miljösynpunkt att endast hålla en liten del av tomten som gräsmatta, och att låta resten vara en blommande äng. Det går ju att skapa små spännande stigar och formationer med gräsmatta, som kan bli ett eget litet konstverk runt fruktträd, hammock, bärbuskar, gungställningen och andra platser där man vill kunna gå runt obehindrat.