Att välja miljövänliga produkter

  Ett steg för alla som vill vara med och ta sitt ansvar för miljön och den natur de lever i, är att vara den som verkligen tänker på vilka produkter de dagligen använder. Här har du som enskild individ en stor möjlighet att påverka. Naturligtvis kommer du då att fråga vad en person kan […]

Läs mer

Varför talas det så mycket om miljöproblem

  Anledningen till att det talas så mycket om alla de olika miljöproblem som finns, är att det egentligen inte riktigt finns någon genomgripande lösning för det stora globala problem som finns. Här finns det naturligtvis idag många stora internationella organisationer som jobbar på ett kraftfullt sätt för att lösa Miljöproblemen på det globala planet, […]

Läs mer

Allmänt om miljö – Rädda planeten Jorden

  När det handlar om miljöfrågor är det inte många som inte vet vad detta betyder och av vilken vikt dessa är av. Trots detta finns det många människor som inte tar fasta på detta, utan helt enkelt bara fortsätter leva det liv som tidigare varit. Dessa frågor har varit på tapeten under många år […]

Läs mer
worldwide